Centar promocije volonterstva i pomoći ranjivim skupinama

Oglas za radno mjesto: Radnik/ca za potporu i podršku starim i/ili nemoćnim osobama

ruj 19, 2022 | Zaželi II

Radno mjesto: RADNIK/ICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA
Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 30
Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 19.9.2022
Natječaj vrijedi do: 27.9.2022
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/02-22-19, od 12. kolovoza 2022. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena- faza III“, UP.02.1.1.16.0229, Pomoć žene nema cijene II od 19. rujna 2022. godine, ravnateljica udruge “Centar promocije volonterstva i pomoći ranjivim skupinama” objavljuje natječaj.

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci pružanje usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama. 1 radnica brinut će o najmanje 6 krajnjih korisnika.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Način rada: smjena – prijepodne
Radno iskustvo: Nije bitno
Trošak prijevoza: Djelomično
Trajanje Javnog poziva/natječaja: 19.9.2022. – 27.9.2022.

Opis poslova:

pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština

 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
 • pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje pomoći korisnicima u socijalnoj integraciji
 • pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • Posao podrazumijeva rad na terenu.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete :

 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez osnovne škole, osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine).
 • Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive /ranjive skupine u lokalnoj zajednici:
 • žene od 50 godina i više
 • žene s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja
 • azilanti,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • liječene ovisnice
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine
 • beskućnice
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina

Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina:

 • žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Zamolba treba sadržavati:

 • Životopis (s naznakom broja mobitela ili emaila)
 • uvjerenje o završenom obrazovanju (presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon objave javnog poziva) Potvrdu o stažu s mirovinskog
 • preslika osobne iskaznice,
 • potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjiva skupina)

Rezultati natječaja: oglasna ploča u uredu udruge “Centar promocije volonterstva i pomoći ranjivim skupinama”.
Rokovi i način podnošenja prijave:
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom na adresu:

Udruga “Centar promocije volonterstva i pomoći ranjivim skupinama”, Istarska 25, 22 000 Šibenik
Rok za dostavu prijava je: 27. rujna 2022. godine

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Mjesto rada: Šibenik, Primošten, Drniš i Unešić

Poslodavac

CENTAR PROMOCIJE VOLONTERSTVA I POMOĆI RANJIVIM SKUPINAMA

Kontakt:

osobni dolazak: ISTARSKA 25, 22000 ŠIBENIK
pismena zamolba: Istarska 25, 22000 Šibenik

Hrvatski zavod za zapošljavanje